INCREASE – Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems

Podziel się fasolą: nauka z udziałem obywateli (nauka obywatelska)

Zarejestruj się już teraz do edycji 2024 obywatelskiego eksperymentu naukowego INCREASE!Rejestracja do udziału w 4. rundzie obywatelskiego eksperymentu naukowego INCREASE została zamknięta. Nie możemy już przyjmować nowych uczestników!

Do wszystkich uczestników: Zespół INCREASE życzy szczęśliwej i udanej podróży związanej z uprawą fasoli!

Udział obywateli w badaniach naukowych odgrywa coraz większą rolę w lepszym zrozumieniu nauki i jej korzyści dla społeczeństwa. Co najważniejsze, promuje i rozwija badania… i tym samym pełni kluczową rolę w projekcie INCREASE. W naszym projekcie stawiamy na fasolę!

W ramach nauki obywatelskiej zachęcamy do działania jak najszersze grono wolontariuszy; tak, aby mieli aktywny wkład w innowacyjnym zdecentralizowanym podejściu w przechowywaniu nasion, ich rozmnażaniu i wymianie. W ten sposób każdy obywatel może zadbać o zachowanie agrobioróżnorodności.

Wystarczy dostęp do pola, ogrodu, tarasu lub balkonu.

Włączając się w działania nauki obywatelskiej na rzecz uprawy i spożywania fasoli zwyczajnej, możesz zaangażować się w:

 • promowanie różnorodności genetycznej roślin strączkowych w Europie
 • upowszechnianie wiedzy naukowej o zasobach genetycznych i roślinach strączkowych ważnych w żywieniu człowieka
 • rozwijanie świadomości wśród obywateli oraz metod, które mogą być zastosowane w badaniach nad zasobami genetycznymi innych roślin uprawnych
 • opracowanie i testowanie zdecentralizowanych rozwiązań związanych z utrzymywaniem, udostępnianiem i waloryzacją zasobów genetycznych

Co należy zrobić aby przeprowadzić własny eksperyment:

 • odebrać paczkę z kilkoma różnymi odmianami fasoli
 • uprawiać nasiona fasoli zgodnie z podanymi instrukcjami
 • pielęgnować i obserwować rośliny, a notatki zapisywać za pomocą dedykowanej i specjalnie opracowanej aplikacji
 • dzielić się własnymi spostrzeżeniami i radami w postaci np. tekstów, zdjęć i filmów, które mogą pomóc innym uczestnikom w uprawie fasoli, za pośrednictwem specjalnej aplikacji
 • zebrać nasiona i:
  • rozmnażać je przez następne lata (nasiona prześlemy tylko raz każdemu obywatelowi, ale eksperyment nauki obywatelskiej będzie trwała przez cztery lata). W ten sposób nasiona fasoli zwyczajnej będą rozmnażane przez obywateli, a nauka obywatelska będzie kontynuowana dłużej niż czas trwania projektu INCREASE.
  • wymieniać je z innymi obywatelami (zgodnie z protokołem opracowanym wspólnie z FAO - Organizacją Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa)
  • gotować i delektować się smakiem fasoli!
  • przesyłać swoje opinie i przepisy, które zostaną przedstawione w „Tysiąc tradycyjnych i innowacyjnych przepisów na przyrządzanie fasoli”, i opublikowane na stronie internetowej INCREASE

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie?

1. Aby przyczynić się do wzbogacenia zakresu danych poprzez:

 • ocenę potencjału i różnorodności ponad 1000 lokalnych odmian fasoli zwyczajnej, otrzymanych bezpośrednio od rolników
 • ocenę cech użytkowych roślin uprawnych w lokalnych warunkach środowiska, obrazującą adaptację fasoli do różnorodnych warunków środowiskowych Europy, a także opracowanie galerii zdjęć
 • określenie swoich preferencji dotyczących koloru, kształtu i smaku nasion fasoli
 • stworzenie listy tradycyjnych i innowacyjnych przepisów kulinarnych
 • udostępnianie informacji opisujących lokalne tradycje i fakty historyczne, a także własne doświadczenia związane z wykorzystaniem fasoli zwyczajnej
 • wykorzystanie własnej ulubionej odmiany fasoli do porównania z odmianami dostarczonymi w ramach nauki obywatelskiej INCREASE, i tym samym poszerzenia zakresu baz danych o fasoli

2. Aby przyczynić się do wykorzystania dostarczonych danych przez:

 • zapoznanie się z ogromnymi zasobami danych opracowanych z pomocą wszystkich uczestników i porównanie różnych odmian fasoli. Informacje o DNA różnych odmian fasoli mogą pomóc w rekonstrukcji historii rozpowszechniania lokalnych odmian w Europie
 • wymianę informacji i doświadczenia z innymi obywatelami z całej Europy

3. Aby przyczynić się do wymiany nasion z innymi uczestnikami (przestrzegając wszystkich wymogów międzynarodowego traktatu o bioróżnorodności i zasobach genetycznych, uwzgledniający uczciwy i sprawiedliwy podział korzyści)

4. Aby przyczynić się do rozwoju nowych odmian fasoli poprzez krzyżowanie i selekcję wybranych odmian

5. Aby finalnie przyczynić się do poprawy różnorodności biologicznej w Europie i poprawy odżywiania się poprzez zdrową dietę bogatą w nasiona roślin strączkowych