INCREASE – Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems

Izmenjava semen fižola: Poskus ljubiteljske znanosti

Prijava za sodelovanje v 4. krogu državljanskega znanstvenega eksperimenta INCREASE je zaključena. Novih udeležencev ne moremo več sprejemati!

Vsem številnim udeležencem: Ekipa INCREASE vam želi srečno in uspešno pot pri gojenju fižola!

Znanost ni namenjena samo znastvenikom. Kdorkoli je lahko vključen.

Sodelovanje javnosti pri znanstvenih raziskavah postaja vse bolj ključnega pomena za boljše razumevanju znanosti in njenih koristi za družbo. Ta način vzpodbuja napredek znanosti in igra ključno vlogo v projektu INCREASE. Pri tem gre za fižol! Poskus ljubiteljske znanosti, ki se izvaja v okviru projekta, poziva vse zainteresirane, da na prostovoljni bazi prispevajo in preizkušajo inovativen decentraliziran pristop k ohranjanju, razmnoževanju in izmenjavi semen z namenom ohraniti agrobiodiverziteto.

Vse kar potrebujete je njiva, vrt, gredica ali balkon.

S pomočjo navadnega fižola lahko sodelujete pri:

 • promociji genske raznolikosti stročnic v Evropi
 • razširjanju znanstvenih spoznanj o genskih virih in stročnicah
 • razvoju metod ljubiteljske znanosti, ki bi jih lahko uporabili pri drugih vrstah genskih virov
 • vzpostavitvi in preverjanju decentraliziranega pristopa k ohranjanju, genskih virov, njihovi izmenjavi in valorizaciji

Kakšna bo vaša vloga pri poskusu:

 • Prejmete paket z nekaj različnimi sortami fižola
 • Posadite in gojite fižol po danih navodilih
 • Skrbite za rastline, zbirate in beležite podatke s pomočjo namenske in za to posebej razvite aplikacije
 • Sodelujte z nasveti o pridelovanju, npr. v obliki besedila, slik in videoposnetkov, ki bi lahko pomagali drugim udeležencem s pomočjo namenske aplikacije
 • Požanjete pridelek in
 • razmnožite seme za naslednja leta (semena bomo razdelili vsakemu sodelujočemu le enkrat, poskus ljubiteljske znanosti pa bo trajal štiri leta). Po načrtovanih petih letih trajanja projekta INCREASE bodo šla semena v roke tistim, ki si bodo želeli nadaljevati s poskusom ljubiteljske znanosti.
 • ponudite semena za izmenjavo tudi drugim (na podlagi protokola, razvitega skupaj s FAO)
 • iz pridelanega fižola pripravite jed in jo poskusite!
 • pošljite svojo oceno in recepte, ki bodo vključeni v publikacijo "Tisoč tradicionalnih in inovativnih receptov za pripravo fižola" objavljeno na spletni strani INCREASE

Zakaj bi sodeloval?

1. Prispevate k pridobivanju informacij s pomočjo:

 • ocenjevanja potenciala in raznolikosti več kot 1000 lokalnih sort fižola
 • spremljanja lastnosti v lokalnih rastnih razmerah, s katerimi bomo prikazali prilagajanje različnim evropskim podnebnim razmeram, in priprava fotogalerije
 • svojega izbora barve, oblike in okusa fižola
 • zbiranja tradicionalnih in inovativnih kuharskih receptov in načinov uporabe
 • opisa lokalne tradicije, zgodovinskih dejstev povezanih z navadnim fižolom, pa tudi izvirnih zgodb
 • primerjave vaše najljubše sorte s sortami iz naslova poskusa ljubiteljske znanosti prispevate k širšemu naboru podatkov o fižolu

2. Prispevate k uporabi informacij, posredovanih s pomočjo:

 • obdelave podatkov pridobljenih s sodelovanjem vseh udeležencev, in primerjave različnih sort, vključno z njihovimi DNK, kar bi lahko pomagalo pri rekonstrukciji zgodovine razširjanja lokalnih sort v Evropi
 • izmenjave informacij in praks z drugimi udeleženci iz celotne Evrope

3. Prispevate k izmenjavi semen z ostalimi udeleženci(z upoštevanjem vseh zahtev mednarodne pogodbe o biotski raznovrstnosti in genskih virih ter delitvi koristi)

4. Prispevate k razvoju novih sort s pomočjo križanj in selekcije.

5. Ter prispevate k izboljšanju biotske raznovrstnosti v Evropi in izboljšanju prehrane z zdravo hrano, ki vključuje stročnice.