INCREASE – Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems

Wymiana nasion

Czy chcesz zaoferować swoje zebrane nasiona fasoli innym uczestniczkom i uczestnikom INCREASE Nauka Obywatelska (ang. Citizen Science Experiment, CSE)? A może chciałabyś/chciałbyś poprosić o nasiona kogoś ze społeczności INCREASE – Nauka Obywatelska? Jeśli tak, to wymiana nasion w aplikacji "INCREASE CSA" jest właściwym miejscem dla Ciebie! Opcja ta jest dostępna dla wszystkich uczestniczek i uczestników, którzy brali udział w poprzednich rundach CSE i którzy zatwierdzili swoje pierwotnie otrzymane nasiona w aplikacji. Możesz zaoferować swoje zebrane nasiona, poprosić innych o nasiona lub przystąpić do obu czynności! Każda osoba może otrzymać nasiona z wymiany nasion tylko raz na rundę CSE, ale jako dostawca nasion możesz udostępnić tyle nasion, na ile pozwalają twoje zbiory fasoli.

INCREASE-Citizen-Science-Experiment-Seed-Exchange_1200x627px_1

 • Jak mogę wymieniać nasiona?

  Aby uzyskać dostęp do funkcji wymiany nasion, należy pobrać najnowszą wersję aplikacji "INCREASE CSA". Następnie otwórz aplikację i przejdź do "Moje CSE", gdzie znajdziesz podstronę "wymiana nasion".

 • Nie widzę opcji wymiany nasion w sekcji 'Moje CSE'.

  Mogą być dwie przyczyny:
  1) Nie masz najnowszej wersji aplikacji "INCREASE CSA". Zaktualizuj aplikację, aby mieć dostęp do funkcji wymiany nasion.
  2) Jeśli to nie działa, prawdopodobnie jesteś zarejestrowany jako nowy uczestnik. Oznacza to, że nigdy nie walidowałeś nasion w poprzedniej rundzie CSE. Jako nowy uczestnik otrzymasz nasiona bezpośrednio od nas, a nie od innych obywateli.

Proces wymiany nasion:

1. Ustawienia wymiany nasion

 • Na podstawie wstępnej rejestracji inne osoby mogą zobaczyć dostępne nasiona.
 • W przypadku pominięcia powiadomienia o dostępności nasion lub popełnienia błędu, można łatwo zmienić informacje o dostępności nasion w aplikacji.
 • W aplikacji można również wskazać, czy jest się ogólnie dostępnym do wymiany nasion, czy nie. Jeśli na przykład jesteś na wakacjach, możesz w tym czasie zrezygnować z wymiany nasion.
 • Uwaga: Zmiany nie są możliwe, jeśli zamówienie na wymianę nasion jest w toku (patrz również sekcja dotycząca oczekujących zamówień na nasiona).

2. Znalezienie ulubionego partnera do wymiany i zamówienie nasion

 • Aby poprosić o nasiona inna osobę naszej fasolowej społeczności, przejdź do sekcji wymiany nasion i skorzystaj z listy, którą można filtrować. Możesz filtrować według kraju nadawcy, osobistego identyfikatora nadawcy (Pid) lub typu wzrostu fasoli (krzew lub pnącze).
 • Jeśli chcesz wybrać partnera do wymiany, którego znasz osobiście, poproś o jego Pid i wyszukaj go. Własny Pid można znaleźć w górnym rogu ekranu sekcji wymiany nasion.
 • Przed złożeniem zamówienia na nasiona, sprawdź listę ziaren, które drugi ogrodnik chce udostępnić, wraz z ich charakterystyką. Pamiętaj, że wszystkie oferowane linie zostaną wysłane do Ciebie.
 • Pamiętaj, że po zaakceptowaniu prośby o nasiona nie będziesz mógł poprosić o nasiona od innych osób wymiany. Każda osoba może otrzymać nasiona z wymiany tylko raz na rundę CSE.
 • Po wybraniu ulubionego partnera do wymiany nasion potwierdź prośbę o nasiona i poczekaj na jej akceptację.

3. Oczekujące żądania nasion - wymiana jest wstrzymana dla obu partnerów

 • Gdy żądanie jest w toku, odbiorca nie może żądać nasion od innych dostawców nasion. Tylko jeśli partner wymiany odrzuci lub zignoruje żądanie, będzie mógł poprosić o nasiona od innych dostawców nasion.
 • Nadawca nie może otrzymywać innych zapytań o nasiona, gdy zapytanie pozostaje bez odpowiedzi. Musi odrzucić lub zaakceptować oczekujące żądanie nasion, aby kontynuować oferowanie nasion innym.

4. Akceptacja prośby o nasiona

 • Gdy zamówienie na nasiona zostanie złożone, dostawca nasion otrzyma powiadomienie w aplikacji i e-mailem.
 • Dostawca nasion powinien następnie otworzyć aplikację, gdzie automatycznie pojawi się strona akceptacji. Na stronie wyświetlane są ogólne informacje o żądającym partnerze wymiany nasion, takie jak kraj i identyfikator użytkownika (Pid).
 • Dostawca nasion ma możliwość zaakceptowania lub odrzucenia prośby o materiał siewny. Jeśli żądanie nie zostanie odrzucone lub zaakceptowane w ciągu 7 dni, zostanie ono automatycznie anulowane, a obaj partnerzy wymiany nasion powrócą do puli wymiany.
 • Jeśli nadawca zaakceptuje prośbę, życzenie partnera wymiany zostanie spełnione! Liczymy na zgodę nadawcy na wysłanie nasion, jeśli prośba zostanie zaakceptowana.
 • Po zaakceptowaniu prośby o nasiona, dostawca nasion jest pytany, czy może udostępnić więcej nasion innym. W ramach limitu dostępnych nasion fasoli można dzielić się nasionami z dowolną liczbą osób.

5. Akceptacja SMTA

 • Po zaakceptowaniu wniosku przez nadawcę, generowana jest umowa o transferu materiału (SMTA) dla odbiorcy. Umowa SMTA jest wymagana dla wszystkich wymian nasion. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
 • Odbiorca musi zaakceptować SMTA. Można to łatwo zrobić za pośrednictwem aplikacji.
 • W celu uzyskania informacji należy pamiętać, że w wygenerowanej umowie SMTA znajdują się wymagane dane osobowe partnerów wymiany, takie jak imię i nazwisko oraz adres.

6. Kontaktowanie się ze sobą

 • Po zaakceptowaniu SMTA, nadawca i odbiorca mogą zobaczyć swoje adresy e-mail.
 • Prosimy o kontakt z partnerem wymiany nasion i wyjaśnienie istotnych szczegółów: na jaki adres należy wysłać nasiona i kto pokryje koszty przesyłki? Należy pamiętać, że projekt INCREASE nie pokrywa żadnych kosztów związanych z przesyłkami wymiany nasion.

Pamiętaj, aby zawsze sprawdzać powiadomienia aplikacji i e-maile, aby otrzymywać aktualizacje dotyczące wniosków o wymianę nasion i utrzymywać płynną komunikację z innymi uczestniczkami i uczestnikami INCREASE – Nauka Obywatelska. To nie tylko wymiana nasion - jesteśmy społecznością fasolowych przyjaciół!
🌱💃🌻