INCREASE – Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Czy uczestnictwo w tej inicjatywie wymaga nakładu finansowego, czy jest całkowicie bezpłatne?

Uczestnik NIE PONOSI żadnych kosztów uczestnictwa na żadnym z etapów eksperymentu nauki obywatelskiej! Opłaty są przewidywane w przypadku wprowadzenia do obrotu handlowego materiałów wyprowadzonych z tych, otrzymanych w ramach umowy SMTA (zobacz Art. 6.10 umowy SMTA).

2. Czy uczestnictwo jest obowiązkowe i wiążące przez 5 lat trwania projektu? Co jeśli rośliny fasoli nie przeżyją i nie uzyskamy nasion? Jak poradzimy sobie z taką sytuacją?

NIE, nie ma takiego obowiązku (mamy nadzieję, że obywatele będą uczestniczyć w inicjatywie przynajmniej 3 lata, ale nie narzucamy żadnych ograniczeń). Zdajemy sobie sprawę, że w wyniku wyjątkowych i nieprzewidzianych okoliczności (np. warunków pogodowych) wszystkie rośliny ulegną zniszczeniu – dlatego nie zalecamy wysiewu wszystkich otrzymanych nasion (instrukcje techniczne zostaną rozesłane). Dodatkowo, nasiona nie będą przesyłane każdego roku, ale uczestnik będzie musiał rozmnożyć nasiona na kolejny rok.

3. Jakie są warunki wymiany przewidziane w protokole opracowanym przy udziale FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations; Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa)?

Jeśli używasz aplikacji INCREASE CSA możesz wymienić nasiona używając tej samej procedury opartej o system FAO, który jest uznawany na całym świecie.

4. W jakim zakresie fasole powinny być wymieniane z innym ludźmi? Czy może dotyczyć to osób spoza projektu, czy powinno odbywać się wyłączenie pomiędzy uczestnikami projektu?

Wymiany mogą być prowadzone z obywatelami nieuczestniczącymi w inicjatywie nauki obywatelskiej, ale zawsze z zastosowaniem tej samej procedury opartej na systemie FAO. Transfer materiałów otrzymanych w ramach umowy SMTA do osób trzecich jest możliwy tylko w oparciu o nową umowę SMTA i tylko do celów przewidzianych przez system wielostronny: nauka, hodowla, szkolenia. W istocie, z tego powodu odbiorca powinien przystąpić do projektu.

5. Czy przesyłany materiał obejmuje organizmy modyfikowane genetycznie (GMO)?

NIE, żadne organizmy modyfikowane genetycznie nie są włączone do przesyłanych materiałów roślinnych.