INCREASE – Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems

Frequently Asked Questions (FAQ)

1. Ali vključevanje pobude vključuje stroške in/ali je brezplačno v vseh fazah?

V nobeni fazi ni potreben noben finančni prispevek !!! Plačilo je predvideno samo v primeru trženja materialov, ki se razvijejo iz materiala, prejetega na osnovi SMTA (glej člen 6.10 SMTA).

2. Ali je obveznost v petih letih trajanja projekta obvezna in zavezujoča? Kaj se zgodi, če fižol odmre in zato ne bomo pridelali semena? Kako bi lahko obravnavali take primere?

NE omejitev NI (upamo, da bodo državljani sodelovali vsaj tri leta, vendar ne nalagamo nobenih omejitev), je sicer mogoče, da zaradi nepredvidenih ali ekstremnih razmer (npr. vremenskih pojavov) rastline ne preživijo, tako da zaradi tega predlagamo, da se izognete sejanju vseh semen (poslana bodo tehnična navodila). Poleg tega semena ne bodo poslana vsako leto, ampak bodo morali udeleženci razmnoževati semena sami za setev v naslednjem letu.

3. Kakšne načine izmenjave predvideva protokol razvit skupaj s Organizacijo Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO)?

Če uporabljate aplikacijo INCREASE CSA, lahko semena izmenjujete po enakem postopku, ki temelji na mednarodno priznanem sistemu FAO.

4. V kolikšni meri je treba fižol izmenjati z drugimi udeleženci? Ali se lahko izmenjuje med poljubnimi stiki ali izključno med člani projekta?

Izmenjave lahko potekajo tudi z državljani, ki v projekti ne sodelujejo, vendar vedno po postopku, ki temelji na sistemu FAO. Prenos materialov, prejetih na osnovi SMTA tretjim osebam je mogoč le z novo SMTA in samo za namene, predvidene v večstranskem sistemu: raziskave, žlahtnjenje in izobraževanje. Pravzaprav bi se moral tak prejemnik prijaviti v projekt.

5. Ali so v poslanem materialu gensko spremenjeni organizmi (GSO)?

NE, v material ni vključenih gensko spremenjenih organizmov (GSO).