INCREASE – Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems

Standardna pogodba o prenosu materiala (SMTA)

Standardna pogodba o prenosu materiala (SMTA) "Pogodba o rastlinskih genskih virih za prehrano in kmetijstvo" (ITPGRFA; "Pogodba") velja od leta 2004. Večstranski sistem dostopa in delitve koristi (MLS) olajša dostop do rastlinskih genskih virov za hrano in kmetijstvo (PGRFA) in s tem povezane informacije za 64 poljščin in krmnih rastlin. MLS je bil ustvarjen za lažjo izmenjavo materiala in informacij, hkrati pa je zagotovil ustrezno delitev koristi, ki izhajajo iz uporabe PGRFA.

Za dostop do gradiva, ki je na voljo v skladu z MLS, je bil razvit "Standardni sporazum o prenosu materiala" (SMTA), ki zagotavlja spoštovanje načel Pogodbe. SMTA zagotavlja standardiziran, vzajemno dogovorjen način za lažji dostop do PGRFA in poštene uporabe za ohranjanje, razvoj in usposabljanje ter za spodbujanje trajnostnega kmetijskega razvoja. Brez SMTA bi lahko kdorkoli zahteval lastništvo nad prejetim materialom in informacijami PGRFA, prijavil patente ali uveljavil druge oblike pravic iz naslova intelektualne lastnine. Poleg tega pa bi bila ob vsakem prenosu potrebna dolgotrajna pogajanja za določitev pogojev prenosa.

Besedilo SMTA je določeno s Pogodbo in ga ni mogoče spremeniti: SMTA je treba sprejeti takšnega, kakršen je. Je zasebna pogodba med ponudnikom in prejemnikom in je pravno zavezujoča, ne glede na njihov status ali državo, v kateri prebivajo. Med drugimi obveznostmi lahko prejemnik prejeto gradivo prenese tretjim osebam le v okviru novega SMTA. Prejemniki nimajo nobenih finančnih obveznosti, če neposredno porabijo pridelano seme (tudi pridelan fižol lahko prodamo na trgu kot zelenjavo). Material PGRFA se lahko uporablja ali brezplačno distribuira za raziskovalne in žlahtniteljske namene. Kmetje so dejansko vabljeni, da zaprosijo za PGRFA in ga pridelujejo. Pridelke lahko prodajajo, tako kot bi to storili s katero koli drugo sorto, patentirati ali prijaviti kot lastno sorto pa jih ne smejo. Uporaba PGRFA za kemične, farmacevtske ali druge industrijske namene, razen za proizvodnjo hrane ali krme je izrecno prepovedana.

Easy-SMTA je informacijski sistem, razvit kot podpora MLS Pogodbe s strani Sekretariata pogodbe. Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) gosti Sekretariat in kot imenovana tretja upravičenka spremlja izvajanje SMTA. Za ta postopek še ni na voljo računalniške aplikacije, kar pa bo omogočeno v okviru projekta INCREASE, katerega partner je tudi FAO. Aplikacija INCREASE easy-SMTA utira pot in poenostavlja postopke pri projektih, kjer bo vključen Citizen Science in uporaba PGRFA.

Bi želeli izvedeti več?