INCREASE – Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems

Acord Standard privind Transferul de Material (SMTA)

„Tratatul privind Resursele Genetice Vegetale pentru Alimentație și Agricultură” (ITPGRFA; „Tratatul”) este în vigoare din 2004. Un Sistem Multilateral de Acces și Partajare a Beneficiilor (MLS) facilitează accesul la resursele genetice vegetale pentru alimentație și agricultură (PGRFA) și la informațiile asociate pentru 64 de specii agricole și furajere. MLS a fost creat pentru a facilita schimbul de material și informații, asigurând, în același timp, partajarea echitabilă a beneficiilor rezultate din utilizarea PGRFA.

Pentru a accesa materialul disponibil prin includerea în MLS, a fost elaborat un „Acord Standard privind Transferul de Material” (SMTA), asigurându-se astfel respectarea principiilor Tratatului. SMTA oferă o modalitate standardizată, convenită de comun acord, pentru a facilita accesul și utilizarea corectă a PGRFA pentru conservare, dezvoltare și instruire, pentru a promova sustenabilitatea dezvoltării agricole. Fără SMTA, oricine ar putea revendica drepturile de proprietate asupra PGRFA și informațiilor asociate, să solicite brevete sau să pretindă alte forme de drepturi de proprietate intelectuală. În plus, la fiecare transfer, ar fi necesare potențiale negocieri, de lungă durată, în scopul definirii termenilor transferului.

Textul SMTA este hotărât prin Tratat și nu poate fi modificat: SMTA trebuie acceptat așa cum este. Este un contract privat între furnizor și destinatar și este obligatoriu din punct de vedere juridic, indiferent de statutul lor sau de țările în care își au reședința. Printre alte obligații, destinatarul poate transfera materialul primit către terți numai în baza unui nou SMTA. Beneficiarii nu au obligații financiare dacă consumă direct semințele recoltate (de asemenea, fasolea recoltată poate fi vândută ca legume pentru consum). Materialul PGRFA poate fi utilizat sau redistribuit gratuit în scopuri de cercetare și ameliorare. Fermierii sunt de fapt invitați să solicite și să cultive PGRFA. Ei pot cultiva și vinde produsele în mod comercial, așa cum ar face cu orice altă varietate. Dar, ei nu le pot breveta. Cu toate acestea, utilizarea în scopuri chimice, farmaceutice sau în alte scopuri industriale, altele decât producția de alimente sau furaje, este interzisă în mod expres.

Easy-SMTA este sistemul IT dezvoltat pentru a sprijini MLS-ul Tratatului. Acest sistem a fost dezvoltat de către Secretariatul Tratatului. Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO) este instituția care găzduiește acest Secretariat și, în calitate de Beneficiar Terț desemnat, monitorizează executarea SMTA. Cu toate acestea, până acum acest lucru nu a fost niciodată implementat într-o aplicație. Prin urmare, FAO, ca participant la proiectul INCREASE , a sprijinit dezvoltarea acestei aplicații. Aplicația INCREASE easy-SMTA deschide calea pentru viitoarele proiecte „Știința prin Participarea Cetățenilor” cu PGRFA care necesită un astfel de proces.

Doriți să citiți mai multe?