INCREASE – Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems

Rejestracja osób zainteresowanych współpracą

Projekt badawczy INCREASE oficjalnie rozpoczął się 1 maja 2020 r. Realizacja projektu, finansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji, potrwa do 2025 roku.

Celem projektu INCREASE jest wzmocnienie zarządzania i wykorzystania zasobów genetycznych roślin uprawnych, promując rolę bioróżnorodności gatunków uprawnych w rolnictwie europejskim. Przetestujemy innowacyjne rozwiązania, koncentrując się na czterech gatunkach roślin strączkowych ważnych w żywieniu ludzi: ciecierzyca, fasola zwyczajna, soczewica i łubin. Zaproponowane rozwiązania ułatwią dostęp do tych gatunków strączkowych, tym samym przyczyniając się do wykorzystania ich różnorodności. Jednocześnie, opracowane nowe strategie przechowywania zasobów genowych mogą być pomocne w zarządzaniu zasobami genetycznymi innych gatunków.

Projekt w dużej mierze opiera się na aktywnym zaangażowaniu społeczeństwa, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie zamierzonego i ambitnego celu. Citizen Science Experiment (tzn. eksperyment z udziałem mieszkańców) umożliwi przetestowanie nowoczesnego i zdecentralizowanego rozwiązania do przechowywania i zarządzania zasobami genetycznymi. Natomiast utworzone Konsorcjum Interesariuszy pozwoli na efektywną współpracę poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin.

Czy jesteście Państwo hodowcami roślin, producentami nasion, rolnikami lub uczestniczycie w łańcuchu wartości w sektorze rolno-spożywczym? Należycie do organizacji pozarządowych aktywnie zajmujących się kwestiami związanymi ze środowiskiem, ochroną roślin, żywieniem lub rolnictwem? Zarządzacie szkołą, stowarzyszeniem obywateli/uczniów, stowarzyszeniem ogrodników lub ogrodem botanicznym? Jesteście nauczycielami, naukowcami lub aktywnie angażujecie się w inicjatywy unijne lub krajowe związane z tematyką ochrony, hodowli i uprawy roślin? A może jesteście zainteresowani bioróżnorodnością roślin, bezpieczeństwem żywieniowym lub nowościami w branży produktów spożywczych? Chcecie aktywnie współpracować w ramach projektu INCREASE?

Zapraszamy do współpracy w ramach Konsorcjum Interesariuszy!

Państwa aktywny udział w Konsorcjum Interesariusz zapewni Wam pełny dostęp do szerokiej gamy działań, tj. sesji szkoleniowych, spotkań ze specjalistami itp., zapewni pierwszeństwo w dostępie do narzędzi badawczych, danych naukowych, wyników i know-how opracowanych w ramach projektu INCREASE, a także umożliwi zaangażowanie się w badania w gronie szerokiej społeczności INCREASE.

Z przyjemnością powitamy Państwa w naszym gronie! Prosimy o potwierdzenie Państwa zainteresowania poprzez wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego (poniżej).

Państwa dane osobowe będą traktowane jako poufne. Nie zostaną udostępnione publicznie – będą udostępnione partnerom konsorcjum INCREASE wyłącznie do użytku wewnętrznego. W każdej chwili współpraca w ramach Konsorcjum Interesariuszy może zostać anulowana poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail gdpr@increase-h2020.eu.