INCREASE – Intelligent Collections of Food Legumes Genetic Resources for European Agrofood Systems

Rejestracja osób zainteresowanych współpracą

Prosimy wziąć pod uwagę, że ta sekcja jest dedykowana Konsorcjum Interesariuszy INCREASE. Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie INCREASE Citizen Science Experiment, prosimy kliknąć tutaj.

Projekt badawczy INCREASE oficjalnie rozpoczął się 1 maja 2020 r. Realizacja projektu, finansowanego z programu ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020” w zakresie badań naukowych i innowacji, potrwa do 2026 roku.

Celem projektu INCREASE jest wzmocnienie zarządzania i wykorzystania zasobów genetycznych roślin uprawnych, promując rolę bioróżnorodności gatunków uprawnych w rolnictwie europejskim. Przetestujemy innowacyjne rozwiązania, koncentrując się na czterech gatunkach roślin strączkowych ważnych w żywieniu ludzi: ciecierzyca, fasola zwyczajna, soczewica i łubin. Zaproponowane rozwiązania ułatwią dostęp do tych gatunków strączkowych, tym samym przyczyniając się do wykorzystania ich różnorodności. Jednocześnie, opracowane nowe strategie przechowywania zasobów genowych mogą być pomocne w zarządzaniu zasobami genetycznymi innych gatunków.

Projekt w dużej mierze opiera się na aktywnym zaangażowaniu społeczeństwa, dzięki któremu możliwe będzie osiągnięcie zamierzonego i ambitnego celu. Citizen Science Experiment (tzn. eksperyment z udziałem mieszkańców) umożliwi przetestowanie nowoczesnego i zdecentralizowanego rozwiązania do przechowywania i zarządzania zasobami genetycznymi. Natomiast utworzone Konsorcjum Interesariuszy pozwoli na efektywną współpracę poprzez połączenie wiedzy i doświadczenia specjalistów z różnych dziedzin.

Czy jesteście Państwo hodowcami roślin, producentami nasion, rolnikami lub uczestniczycie w łańcuchu wartości w sektorze rolno-spożywczym? Należycie do organizacji pozarządowych aktywnie zajmujących się kwestiami związanymi ze środowiskiem, ochroną roślin, żywieniem lub rolnictwem? Zarządzacie szkołą, stowarzyszeniem obywateli/uczniów, stowarzyszeniem ogrodników lub ogrodem botanicznym? Jesteście nauczycielami, naukowcami lub aktywnie angażujecie się w inicjatywy unijne lub krajowe związane z tematyką ochrony, hodowli i uprawy roślin? A może jesteście zainteresowani bioróżnorodnością roślin, bezpieczeństwem żywieniowym lub nowościami w branży produktów spożywczych? Chcecie aktywnie współpracować w ramach projektu INCREASE?

Zapraszamy do współpracy w ramach Konsorcjum Interesariuszy!

Państwa aktywny udział w Konsorcjum Interesariusz zapewni Wam pełny dostęp do szerokiej gamy działań, tj. sesji szkoleniowych, spotkań ze specjalistami itp., zapewni pierwszeństwo w dostępie do narzędzi badawczych, danych naukowych, wyników i know-how opracowanych w ramach projektu INCREASE, a także umożliwi zaangażowanie się w badania w gronie szerokiej społeczności INCREASE.

Z przyjemnością powitamy Państwa w naszym gronie! Prosimy o potwierdzenie Państwa zainteresowania poprzez wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego (poniżej).

Państwa dane osobowe będą traktowane jako poufne. Nie zostaną udostępnione publicznie – będą udostępnione partnerom konsorcjum INCREASE wyłącznie do użytku wewnętrznego. W każdej chwili współpraca w ramach Konsorcjum Interesariuszy może zostać anulowana poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail gdpr@increase-h2020.eu.